Ενημερώστε – διορθώστε τους σπασμένους συνδέσμους της ιστοσελίδα σας ή όποιο άλλο σφάλμα εμφανίζεται στο Google search console.