Αυτό το μάθημα θα σας διδάξει πως δημιουργούμε μια νέα  κατηγορία στο  WordPress. Για να ξεκινήσετε, συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης (Dashboard).
Πάμε στην Καρτέλα Posts -> Categories

add-new-WordPress-category.png

Θα δείτε την παρακάτω εικόνα με τα τέσσερα πεδία.

  • Name (Όνομα) – Το όνομα που εμφανίζεται στον ιστοχώρο σας.
  • Slug (Σύντομο όνομα) – Η βελτιστοποιημένη μορφή του ονόματος από την κατηγορία που δημιουργούμε για να εμφανίζετε στο URL, (προσοχή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για το on page seo) . Συνήθως περιέχει μόνο πεζά (λατινικά) γράμματα, αριθμούς και ενωτικά.
  • Parent (Γονέας) – Οι κατηγορίες μπορούν να διατάσσονται και ιεραρχικά. Π.χ., φτιάχνετε μια κατηγορία SEO και μέσα σ’ αυτήν τις (υπο)κατηγορίες On page seo και Off page seo. Αυτό το πεδίο είναι εντελώς προαιρετικό αλλά μας βοηθάει πολύ στην σωστή δομή του site.
  • Description (Περιγραφή) – Η περιγραφή θέλει λίγο προσοχή. Ενώ από το WordPress δημιουργήθηκε καθαρά για λόγους memo και δεν εμφανίζετε πουθενά κάποια θέματα την κάνουν echo δηλαδή την εμφανίζουν. Οπότε αν γεμίσουμε το πεδίο περιγραφή να είμαστε προσεκτικοί τη θα γράφουμε ή να ελέγξουμε το θέμα μας αν την εμφανίζει.

add-new-WordPress-category-1.png

Όταν συμπληρώσετε όσα από τα πεδία χρειάζεστε τότε επιλέγετε το κουμπί Add new category (προσθήκη νέας κατηγορίας)

add-new-wordpress-category-2.png

Στο δεξί μέρος της οθόνης θα δείτε την παρακάτω εικόνα που αναφέρετε στην διαχείριση μιας κατηγορίας στο WordPress. Πολύ σύντομα να πούμε ότι εδώ μπορείτε να κάνετε μαζικές επεξεργασίες σε κατηγορίες, διόρθωση μιας κατηγορίας, διαγραφή, να κάνετε προεπισκόποιση δηλαδή να δείτε τα άρθρα που περιλαμβάνει η κατηγορία. Επίσης μπορείτε  να πάρετε και γενικές πληροφορίες, για το πόσα άρθρα περιλαμβάνει μια κατηγορία για παράδειγμα.

create-category-in-wordpress-3.jpg

Δείτε πως δημιουργείτε μια νέα κατηγορία στο WordPress