Το WordPress είναι το καλύτερο και το ποιο ευκολόχρηστο open source CMS της αγοράς. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του είναι τα άπειρα plugins που μπορούμε να βρούμε τα περισσότερα ελεύθερα που με τη σειρά τους ολοκληρώνουν την ευκολία χρήσης του προγράμματος αφού  οι εγκατάστασή τους είναι πολύ εύκολη.

Α.) Εγκατάσταση wordpress plugin με την χρήση ftp.

1.) Πρώτα πρέπει να κατεβάσετε το plugin που θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

2.) Αυτό βρίσκεται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (αρχείο zip). Με την χρήση κάποιου προγράμματος όπως το 7zip μπορείτε να αποσυμπιέσετε το αρχείο και μετά να το μεταφέρεται με την χρήση του ftp πρωτοκόλλου (χρησιμοποιήστε το ελεύθερο πρόγραμμα filezila) στον κατάλογο «wp-content/plugins».

‘Όποια version wordpress και να χρησιμοποιείτε αυτός ο κατάλογος υπάρχει αν δεν τον βρίσκεται απλά δεν έχετε εγκαταστήσει το wordpress σωστά.

3.) Μετά την μεταφορά του αρχείου πρέπει να μεταβείτε στο διαχειριστικό του WordPress στην καρτέλα Appearance/ plugins  (πρόσθετα) και θα δείτε το νέο πρόσθετο που φορτώσατε να περιμένει activate (ενεργοποίηση).

Αυτό ήταν τελειώσατε μετά την ενεργοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο.

Β.) Εγκατάσταση wordpress plugin με την χρήση του upload.

1.) Πρώτα πρέπει να κατεβάσετε το plugin που θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

2.) Αυτό βρίσκεται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (αρχείο zip).  Το μεταφορτώνεται με την χρήση της εντολής upload.

3.) Μετά την μεταφόρτωση του αρχείου πρέπει να μεταβείτε στο διαχειριστικό του WordPress στην καρτέλα Appearance/ plugins  (πρόσθετα) και θα δείτε το νέο πρόσθετο που φορτώσατε να περιμένει activate (ενεργοποίηση).

Αυτό ήταν τελειώσατε μετά την ενεργοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο.

Γ.) Εγκατάσταση wordpress plugin με την χρήση της αναζήτησης.

Ίσως ο ποιο συνηθισμένος αλλά και ο ποιο εύκολος τρόπος πρόσθετου. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείτε όταν το πρόσθετο είναι δωρεάν και προέρχεται από το wordpress.org  κατηγορία plugins.

1.) Στην καρτέλα Plugin πρόσθετα επιλέγουμε add new plugin (νέο πρόσθετο)

how-to-install-wordpress-plugin

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom

2.) Κάνουμε αναζήτηση στην καρτέλα plugin (πρόσθετα) το πρόσθετο που θέλουμε.

how-to-install-wordpress-plugin

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom

3.) Μετά την εμφάνισή του επιλέγουμε την εντολή install now

how-to-install-wordpress-plugin

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom

4.) Το τελευταίο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε το πρόσθετο.

how-to-install-wordpress-plugin

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom

 how-to-install-wordpress-plugin

Κλικ πάνω στην εικόνα για zoom