Άνοιγμα αρχείων rar

Τα αρχεία με κατάληξη rar είναι συμπιεσμένα αρχεία για εξοικονόμηση χώρου. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε για την αποστολή πολλών αρχείων σε ένα mail. Δημιουργούμε ένα άδειο φάκελο και εκεί τοποθετούμε όλα τα αρχεία που θέλουμε να [...]