Πως κάνουμε εγκατάσταση plugin σε WordPress

Το Wordpress είναι το καλύτερο και το ποιο ευκολόχρηστο open source CMS της αγοράς. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του είναι τα άπειρα plugins που μπορούμε να βρούμε τα περισσότερα ελεύθερα που με τη σειρά τους [...]

Πως κάνουμε εγκατάσταση plugin σε WordPress2017-11-14T07:18:06+00:00

AdWords

Το AdWords είναι ένας διαφορετικός τρόπος διαφημίσεις, που σε πολλές περιπτώσεις αν υπάρχει μια καλή υποδομή στο site που την υλοποίει μπορεί να έχει μεταβολή σε αγοραστικό κοινό  μέχρι και 70 %. [youtube url="fipp7cJiWJU"  width="616" [...]

AdWords2013-11-22T18:49:34+00:00

WP Smush.it

Η ταχύτητα φορτώσεις των ιστοσελίδων είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που μπορεί μια μηχανή αναζήτησης να την διαλέξει μεταξύ κάποιον χιλιάδων ιστοσελίδων με το ίδιο θέμα (πρέπει βέβαια να πληρεί και άλλες προϋποθέσεις βλέπε [...]

WP Smush.it2017-11-14T07:20:50+00:00

W3 Total Cache

Το W3 Total Cache είναι ένα plugin που θεωρείτε πλέον απαραίτητο όταν στήνουμε ένα νέο site με την χρήση του Wordpress. Μπορεί και φέρνει την ταχύτητα του Wordpress στα επιθυμητά όρια και είναι πολύ εύκολο [...]

W3 Total Cache2017-11-14T07:02:59+00:00

Κάντε το wordpress ταχύτερο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνετε ένα site που είναι κατασκευασμένο με την χρήση του Wordpress ποιο γρήγορο.Κάποιοι από αυτούς απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού ή IT κάποιοι είναι απλοί και έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Μην αφήσετε την ταχύτητα [...]

Κάντε το wordpress ταχύτερο2017-12-26T17:50:41+00:00