Πώς να δημιουργήσετε στο WordPress κατηγορίες

Πώς να δημιουργήσετε στο WordPress κατηγορίες

Add New WordPress Category 2

Αυτό το μάθημα θα σας διδάξει πως δημιουργούμε μια νέα  κατηγορία στο  WordPress. Για να ξεκινήσετε, συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης (Dashboard).
Πάμε στην Καρτέλα Posts -> Categories

Θα δείτε την παρακάτω εικόνα με τα τέσσερα πεδία.

  • Name (Όνομα) – Το όνομα που εμφανίζεται στον ιστοχώρο σας.
  • Slug (Σύντομο όνομα) – Η βελτιστοποιημένη μορφή του ονόματος από την κατηγορία που δημιουργούμε για να εμφανίζετε στο URL, (προσοχή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για το on page seo) . Συνήθως περιέχει μόνο πεζά (λατινικά) γράμματα, αριθμούς και ενωτικά.
  • Parent (Γονέας) – Οι κατηγορίες μπορούν να διατάσσονται και ιεραρχικά. Π.χ., φτιάχνετε μια κατηγορία SEO και μέσα σ’ αυτήν τις (υπο)κατηγορίες On page seo και Off page seo. Αυτό το πεδίο είναι εντελώς προαιρετικό αλλά μας βοηθάει πολύ στην σωστή δομή του site.
  • Description (Περιγραφή) – Η περιγραφή θέλει λίγο προσοχή. Ενώ από το WordPress δημιουργήθηκε καθαρά για λόγους memo και δεν εμφανίζετε πουθενά κάποια θέματα την κάνουν echo δηλαδή την εμφανίζουν. Οπότε αν γεμίσουμε το πεδίο περιγραφή να είμαστε προσεκτικοί τη θα γράφουμε ή να ελέγξουμε το θέμα μας αν την εμφανίζει.

Όταν συμπληρώσετε όσα από τα πεδία χρειάζεστε τότε επιλέγετε το κουμπί Add new category (προσθήκη νέας κατηγορίας)

Στο δεξί μέρος της οθόνης θα δείτε την παρακάτω εικόνα που αναφέρετε στην διαχείριση μιας κατηγορίας στο WordPress. Πολύ σύντομα να πούμε ότι εδώ μπορείτε να κάνετε μαζικές επεξεργασίες σε κατηγορίες, διόρθωση μιας κατηγορίας, διαγραφή, να κάνετε προεπισκόποιση δηλαδή να δείτε τα άρθρα που περιλαμβάνει η κατηγορία. Επίσης μπορείτε  να πάρετε και γενικές πληροφορίες, για το πόσα άρθρα περιλαμβάνει μια κατηγορία για παράδειγμα.

Δείτε πως δημιουργείτε μια νέα κατηγορία στο WordPress

Leave a Reply